Предприемачеството в училище


Отиване към съдържанието

"Предприемачеството е умение да създадеш оазис в пустушта."

Неизвестен автор


Идеята как да се научим да бъдем предприемачи още в училище и да направим кътове за отдих и творчески занимания по време на междучасие или след учебни занятия бе на г - жа Величка Николова - директор на 144 СОУ "Народни будители", на г - жа Маруся Николаева, г - жа Вяра Лазарова, г - жа Румяна Маринова, г - жа Яна Георгиева и г - жа Мариета Ангелова, които през месец септември бяха на обучение по проект
YEDAC.
Те организираха срещи с ученици и учители и разказаха за проекта Играем и творим.
Замисълът за неговото осъществяване се е зародил още по време на обучението.
На срещите се планираха задачи, определяха се работни групи, отговорници, поставяха се срокове за изпълнение.
В много източници могат да се открият определения за понятието предприемач и предприемачество.
Според българския тълковен речник предприемач е човек, който се захваща с работа, която носи доходи.
Пак според българския тълковен речник предприемачеството е процес на стартиране на ново предприятие или обновяване на вече създадено.

Трудно обаче може да се намери отгвор на въпроса как се възпитава и развива предприемач още в училище. Трудно, но не и невъзможно, защото чрез този сайт може да се открие отговора.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню